Dječja kuća

markomihaljevic.com

KULTURNI KOMPLEKS RIKARD BENČIĆ Author: Saša Randić Team members: Zorana Šimunović, Daša Manojlović, Iva Vucković, Olivija Horvatić, Helena Dimitrišin Tomasić Tapestry and Coloring:Sanja Ipšić Randić Client: City of Rijeka Location: Rijeka, Croatia Area: 2717 m2 Status:Completed in 2020. Photograph: Marko Mihaljević, Jure Živković The Children’s House is a building dedicated to children inside the new… Continue reading Dječja kuća