KULTURNI KOMPLEKS RIKARD BENČIĆ

Foto: Marko Mihaljević

Author: Saša Randić

Team members: Zorana Šimunović, Daša Manojlović, Iva Vucković, Olivija Horvatić, Helena Dimitrišin Tomasić

Tapestry and Coloring:
Sanja Ipšić Randić

Client:
City of Rijeka

Location:
Rijeka, Croatia

Area:
2717 m2

Status:
Completed in 2020.

Photograph:
Marko Mihaljević, Jure Živković

The Children’s House is a building dedicated to children inside the new Culture Block in Rijeka, Croatia. The construction is part of an urban requalification of a former industrial complex under the European Capital of Culture 2020 project. The new complex houses various cultural institutions: the City Museum, the Museum of Modern and Contemporary Art, the City Library, and the Children’s House.

Centrally located, the building is conceived as an entrance to these institutions, and as a symbolic entrance to the world of culture for children up to the age of 12.

Additionally, the building is used by the neighbouring institutions, including the Art Cinema and the Puppet Theatre, for both performances and educational activities.  Children are not just spectators within the building, but are also performers and producers.

The building is organized as a box inserted within the original brick walls. The existing walls are reinforced with concrete, and the new concrete box is supported by steel beams and existing cast iron columns. Space between the two walls is used for staircases, which encircle the box in a clockwise direction. Individual rooms are accessed from this architectural promenade, giving each room its own feel and use.

The ground floor is Culture Block’s living room. The first floor has a small gallery, connected by the original steel bridge to the Museum of Modern and the Contemporary Art Building. The small gallery also serves as a large backstage. Next to this room is the two-storey theatre/cinema auditorium with 75-90 seats. Projection and direction rooms are connected with an audio and video lab on the second floor, enabling recording and editing of the material. The third floor is used entirely by the City Library childrens’  department. The space on the roof terrace is used for workshops and sensory theatre.

Video: DOWN THE RABBIT HOLE

Foto: Marko Mihaljević
Foto: Marko Mihaljević
Foto: Marko Mihaljević
Foto: Marko Mihaljević
Foto: Marko Mihaljević
Foto: Marko Mihaljević
Foto: Marko Mihaljević
Foto: Marko Mihaljević
Foto: Marko Mihaljević
Foto: Marko Mihaljević
Foto: Jure Živković
Foto: Jure Živković
Foto: Jure Živković
Foto: Jure Živković
Foto: Jure Živković
Foto: Jure Živković
Foto: Jure Živković
Foto: Jure Živković
Foto: Jure Živković
Foto: Jure Živković
Foto: Jure Živković
Foto: Marko Mihaljević
Foto: Marko Mihaljević
Foto: Marko Mihaljević
Foto: Marko Mihaljević
Foto: Marko Mihaljević
Foto: Marko Mihaljević
Foto: Marko Mihaljević
Foto: Marko Mihaljević
Foto: Marko Mihaljević
Foto: Marko Mihaljević
Foto: Marko Mihaljević
Foto: Jure Živković

Dječja kuća je zgrada namijenjena djeci u sklopu kulturnog kompleksa Rikard Benčić. Smještena je u Ciglenoj zgradi, industrijskom skladištu s kraja 19. st., čija je rekonstrukcija sastavni dio projekta Revitalizacije kompleksa Benčić.

Obnova bloka započela je sredinom 1990-tih, kroz koju se mogu pratiti promjene u pristupu obnovi graditeljske baštine i razvoja grada, od arhitektonskih natječaja za uređenje bloka i izgradnje MMSU kao kapitalnog objekta hrvatske kulture s početka 2000-tih, do sadašnjeg koncepta postupnog nastanjivanja postojećih zgrada, po kojem je obnovljena i Ciglena zgrada.

O zgradama kulture

Zgrada je zamišljena kao svojevrsno predvorje ustanova i organizacija u kulturi koje su planirane u i oko bloka Benčić: Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, Gradske knjižnice Rijeka, Muzeja grada Rijeke, Gradskog kazališta lutaka i Art kina, ali i kao simboličko predvorje svijeta kulture namijenjena u prvom redu djeci do dvanaest godina.

U kući se odvijaju edukativni programi i produkcija programa gradskih ustanova, te neovisnih organizacija poput Vijeća mladih Benčić. Planirane aktivnosti uključuju video i filmsku produkciju u filmskom studiju, snimanje glazbe, pripovjedno kazalište, interaktivno kazalište za bebe, izradu lutki, “senzorno” kazalište za djecu s poteškoćama u razvoju, projekcije filmova za djecu, dječji odjel gradske knjižnice Stribor.

Uz ove namjene, dječja kuća služi i za organizaciju ostalih, “ne-dječjih” događanja susjednih ustanova.
Polivalentni karakter zgrade neobičan je u današnjem formatu kulturne infrastrukture, i nalik je arhitekturi domova kulture i narodnih domova 20. st., koji su osim umjetničkih sadržavali i obrazovne programe, pokrivajući širu definiciju područja kulture, i predstavljali društvena središta cijele zajednice.

U suvremenom kontekstu pozicije kulture i razdvojenih segmenata društva, zgrada koja je namijenjena djeci izdvaja se po tome što je namijenjena općoj populaciji, doduše jednom demografskom sloju, ali svejedno populaciji širih i različitih interesa.

O arhitekturi za djecu

Arhitektura za djecu, naglašenije nego druge zgrade, povezuje percepciju prostora s memorijom njegova korištenja.

Zgrada u kojoj djeca stječu svoja prva iskustva, znanja i pronalaze vlastito mjesto u zajednici, nije prostor mehaničke funkcionalnosti, nego formativni prostor koji je bitan dio svačije osobne memorije. Tjelesni osjećaj materijala, boje, svjetla, odnosa mjerila zgrade i peripersonalnog prostora, bitni su elementi tog iskustva.

O obnovi baštine

Projektom obnove zgrade obuhvaćena je sanacija vanjskog zida s pročeljem od pune opeke i rustičnim žbukanim lezenama, kao i zatečenih lijevano-željeznih stupova, zadržanih u dijelu interijera zgrade. Novi program umetnut je u svojevrsnu kutiju unutar postojećih ciglenih zidova zgrade, dok su po obodu, u međuprostoru starog i novog zidnog platna, postavljene stepenice koje se spiralno penju uz pročelje zgrade. Zid od pune opeke ojačan je s unutarnje strane betonskim zidnim platnom, koje je, kao i unutarnji betonski zid iz vidljivog betona, naglašenog kolorita.
Sve instalacije su vođene kao vidljive, prikazujući strukturu suvremenih zgrada u interijeru.

O arhitekturi, prostornoj percepciji i ostalom

Novi volumen obješen je o bočne zidove, ostavljajući na taj način prizemlje u potpunosti slobodno. Ovakav pristup organizacije prostora proizlazi iz same namjene kuće. Zgrada u koju se ulazi zamišljena je kao “čarobna kutija”, koja u svojim prolazima skriva prostorije različitih karaktera, koji se postupno otkrivaju.

Prizemlje je dnevni boravak zgrade, iz kojeg kreću stepenice na gornje katove zgrade. Materijalom i svjetlom, mekanim gumenim podom i ogledalima, naglašen je ulaz u drugu dimenziju. Prostori u volumenu iznad prizemlja postupno se otkrivaju sa stepenica, kružnim kretanjem kroz zgradu.

Iznad prizemlja je stepenasti volumen tribina višenamjenske dvorane, pojedinačno najveće prostorije u kući. Gledalište ima kapacitet od 80 stolica, dok je dvorana namijenjena za kino projekcije i scenske predstave. U produžetku dvorane je izložbeni prostor, odnosno pretprostor izvođača, koji je mostom povezan s novom zgradom MMSU.

Drugi kat je prostor glazbene i audiovizualne radionice sa studijima i prostorom režije, te prostorom igraonice, obložene tapiserijom šumskih motiva.
Na trećem katu zgrade je Dječji odjel Stribor Gradske knjižnice Rijeka, knjižnica u knjižnici, riječki centar dječje knjige.

Stepenice dalje vode na krovnu terasu i polivalentni prostor, u kojem Gradsko kazalište lutaka planira održavati predstave “senzornog” kazalište.
Krovna terasa je dijelom natkrivena, vizualno odvojena od neposrednog okruženja spuštenim horizontom.

Tlocrt prizemlja
Tlocrt Drugog kata
Tlocrt trećeg kata
Tlocrt četvrtog kata -Krovne terase
Tlocrt krova
Jugoistočno pročelje
Sjeverozapadno pročelje
Jugozapadno i sjeveroistočno pročelje
Presječena aksa
Rastavljena aksa